تبلیغات
لبیک یا خامنه ای

                                                                   لبیک یا خامنه ای
                                                                                                                      ما استواریم تا ظهور 
قالب وبلاگ
نویسندگان
لینک دوستان
حمایت
درباره‌ى حضرت امام خیلى حرف زده شد؛ اما به اعتقاد من هنوز زود است که تحلیل‌گرهاى جهانى بتوانند امام بزرگوار را بدرستى بشناسند؛ شخصیت عظیمى که در طول تاریخ بعد از انبیا و اولیا، امثال او بسیار بندرت ظهور مى‌کنند. آنها کارهاى بزرگ انجام مى‌دهند و مثل برق مى‌درخشند و فضا را منور مى‌کنند و مى‌روند.

امام بزرگوار ما کارهاى بزرگِ متناسب با بزرگى خود انجام داد و من امروز بعضى از آنها را به یاد شما مى‌آورم. یقیناً اگر تحلیل‌گرها و متفکران کارهاى بزرگ امام امت را فهرست کنند، چند برابرِ آن چیزى خواهد شد که من امروز آنها را برمى‌شمارم.

 1. احیای اسلام؛

اولین کار بزرگ او، احیاى اسلام بود. دویست سال است که دستگاههاى استعمارى سعى کردند تا اسلام به دست فراموشى سپرده شود. یکى از نخست‌وزیرهاى انگلیس در جمع سیاستمداران استعمارى دنیا اعلام کرده بود که ما باید اسلام را در کشورهاى اسلامى منزوى کنیم! قبل و بعد از آن نیز پولهاى گزافى خرج شد تا اسلام در درجه‌ى اول از صحنه‌ى زندگى، و در درجه‌ى دوم از ذهن و عمل فردى انسانها خارج شود؛ چون مى‌دانستند این دین، بزرگترین مانع در راه چپاول قدرتهاى بزرگ و استکبارى است. امام ما اسلام را دوباره زنده کرد و به ذهن و عمل انسانها و صحنه‌ى سیاسى جهان برگرداند.

 2. دمیدن روح عزت به مسلمانان ؛

دومین کار بزرگ او، اعاده‌ى روح عزت به مسلمین بود. این‌گونه نبود که اسلام صرفاً در بحثها و تحلیلها و دانشگاهها و صحن جامعه و زندگى مردم مطرح شود؛ بلکه بر اثر نهضت امام ما، مسلمانها در همه جاى عالم احساس عزت کردند.

یک نفر مسلمان از کشورى بزرگ که مسلمین در آن در اقلیت قرار دارند، به من مى‌گفت: قبل از انقلاب اسلامى، مسلمان بودن خود را هرگز اظهار نمى‌کردیم. طبق فرهنگ آن کشور، همه اسم محلى داشتند، و هرچند خانواده‌هاى مسلمان روى بچه‌هاى خود اسم اسلامى مى‌گذاشتند، اما جرأت نمى‌کردند آن اسم را اظهار کنند و از بیان آن خجالت مى‌کشیدند!اما بعد از انقلاب شما، مردم ما با افتخار اسم اسلامى خود را مى‌گویند، و اگر از آنها بپرسند که شما چه کسى هستید، اول آن اسم اسلامى را با افتخار بر زبان مى‌آورند.

بنابراین، با کار بزرگى که امام(ره) انجام داد، مسلمانها در همه جاى دنیا احساس عزت مى‌کنند و به مسلمانى و اسلام خود مى‌بالند.

 3. اساس درک امت اسلامی؛

سومین کار بزرگ او این بود که به مسلمانها احساس درک امت اسلامى داد. قبل از این، مسلمانها در هر جاى دنیا که بودند، چیزى به نام امت اسلامى برایشان مطرح نبود و یا اصلاً جدى تلقى نمى‌شد. امروز همه‌ى مسلمانها در اقصاى آسیا تا قلب آفریقا و تمام خاورمیانه و در اروپا و امریکا، احساس مى‌کنند که جزو یک جامعه‌ى جهانىِ بزرگ به نام امت اسلامى هستند. امام احساس شعور نسبت به امت اسلامى را ایجاد کرد، که بزرگترین حربه براى دفاع از جوامع اسلامى در مقابل استکبار است.

 4. ازاله رژیمی مرتجع و وابسته؛

چهارمین کار بزرگ او، ازاله‌ى یکى از مرتجعترین و پلیدترین و وابسته‌ترین رژیمهاى منطقه و جهان بود. ازاله‌ى حکومت پادشاهى در ایران، یکى از بزرگترین کارهایى بود که کسى مى‌توانست آن را تصور کند. ایران مهمترین دژ استعمار در منطقه‌ى خلیج‌فارس و خاورمیانه بود. این دژ، به دست امام ما در هم فرو ریخته شد.

 5. اقامه حکومت اسلامی؛

کار پنجم او، ایجاد حکومتى بر مبناى اسلام بود؛ چیزى که به ذهن مسلمانها و غیرمسلمانها خطور نمى‌کرد، و خواب خوشى بود که مسلمانهاى ساده‌لوح هم هرگز آن را با خود تصور نمى‌کردند و نمى‌دیدند. امام(ره) در حد یک معجزه، به این خیال افسانه‌آمیز لباس واقعیت پوشاند.

 

 6. احیای نهضت بیداری اسلامی در جهان؛

 

كار ششم او، ایجاد نهضت اسلامى در عالم بود. قبل از انقلاب اسلامى، در بسیارى از كشورها و از جمله كشورهاى اسلامى، گروهها و جوانها و ناراضیها و آزادى‌طلبها، با ایدئولوژیهاى چپ وارد میدان مى‌شدند؛ اما بعد از انقلاب اسلامى، پایه و مبناى حركتها و نهضتهاى آزادیبخش، اسلام شد. امروز در هر نقطه‌یى از دنیاى وسیع اسلام كه جمعیت یا گروهى به انگیزه‌ى آزادیخواهى و ضدیت با استكبار حركت مى‌كنند، مبنا و قاعده‌ى كار و امید و ركنشان، تفكر اسلامى است.

7. تبیین ابعاد جدیدی در فقه شیعه؛

هفتمین كار بزرگ او، نگرشى جدید در فقه شیعه بود. فقاهت ما پایه‌هاى بسیار مستحكمى داشته و دارد. فقاهت شیعه، یكى از محكمترین فقاهتها و متكى به قواعد و اصول و مبانى بسیار مستحكمى است. امام عزیزمان این فقه مستحكم را در گستره‌یى وسیع و با نگرشى جهانى و حكومتى مورد توجه قرار داد و ابعادى از فقه را براى ما روشن كرد كه قبل از آن روشن نبود.

 8. زمامداری بر پایه محبت و عشق به یک امت؛

كار هشتم او، ابطال باورهاى غلط در باب اخلاق فردى حكام بود. در دنیا پذیرفته شده است كه كسانى كه در رأس اجتماعات قرار مى‌گیرند، اخلاق فردىِ خاصى داشته باشند!تكبر ورزیدن، برخوردار بودن از زندگى راحت و مسرفانه، تجمل‌گرایى، خودرأیى و خودخواهى و امثال اینها، چیزهایى است كه مردم دنیا قبول كردند كه كسانى كه در رأس حكومتها قرار مى‌گیرند، این اخلاق را داشته باشند. حتّى در كشورهاى انقلابى، انقلابیونى كه تا دیروز زیر چادرها زندگى مى‌كردند و در دخمه‌ها مخفى مى‌شدند، به مجرد این‌كه به حكومت مى‌رسند، وضع زندگیشان عوض مى‌شود و اخلاق حكومتیشان تغییر مى‌كند و همان وضعیتى را به خود مى‌گیرند كه بقیه‌ى سلاطین و رؤساى عالم داشتند! ما از نزدیك چنین چیزى را دیده‌ایم؛ براى مردم هم مایه‌ى تعجب نیست.

امام ما این باور غلط را عوض كرد و نشان داد كه رهبر محبوب و معشوق یك ملت و دیگر مسلمانان عالم، مى‌تواند زندگى زاهدانه‌یى داشته باشد و به جاى كاخهاى مجلل، در یك حسینیه از دیداركنندگان پذیرایى كند و با لباس و زبان و اخلاق انبیا با مردم برخورد كند.

اگر دلهاى حكام و زمامداران به نور معرفت و حقیقت روشن شده باشد، تجمل و تشریفات و اسراف و برخورداریهاى زیاد و خودرأیى و تكبر و استكبار، جزو لوازم حتمى زمامدارى آنها محسوب نمى‌شود. از معجزات بزرگ آن بزرگوار این بود كه هم در زندگى خود و هم در آن دستگاهى كه به وجود آورده بود، نور معرفت و حقیقت تجلى یافته بود.

 9. احیای روحیه غرور و خودباوری در ملت ایران؛

كار نهم او، احیاى روحیه‌ى غرور و خودباورى در ملت ایران بود. برادران عزیز! حكومتهاى استبدادى و فردى، سالهاى متمادى ملت ما را به صورت ملتى ضعیف و مستضعف و توسرى‌خور در آورده بودند؛ ملتى كه از استعداد جوشان و خصلتهاى جمعىِ فوق‌العاده ممتاز برخوردار است و در طول تاریخ بعد از اسلام، این‌همه افتخارات علمى و سیاسى دارد.

قدرتهاى خارجى - مدتى انگلیسیها و مدتى هم روسها و دیگر دولتهاى اروپایى، و پس از آن امریكاییها - ملت ما را تحقیر كرده بودند. ملت ما هم باور كرده بود كه قابلیت و لیاقت كارهاى بزرگ را ندارد، سازندگى از او بر نمى‌آید، ابتكار از او ساخته نیست و دیگران باید بر او آقایى كنند و به او زور بگویند! بنابراین، روح غرور و افتخار ملى را در ملت ما كشته بودند؛ ولى امام عزیز ما، روح غرور و افتخار ملى را در ملت ایران بیدار و زنده كردند.

در همان حال كه ملت ما از احساسات و نخوتهاى بیجاى ناسیونالیستى - كه استكبار عامل آن، و رژیم منحوس پهلوى مروجش بود - مبرا هستند، اما احساس عزت و قدرت مى‌كنند. امروز ملت ما از دست به دست هم دادن و توطئه‌ى مشترك شرق و غرب و ارتجاع نمى‌ترسند و احساس ضعف هم نمى‌كنند. جوانهاى ما احساس مى‌كنند كه خودشان مى‌توانند كشورشان را بسازند. مردم ما احساس مى‌كنند كه قدرت و توان آن را دارند كه در مقابل تحمیلها و زورگوییهاى شرق و غرب بایستند. این روح عزت و خودباورى و غرور ملى و افتخارات حقیقى و اصیل را امام(ره) در ملت ما زنده كرد.

 

10. عدم اتکا به شرق و غرب؛ 

 

و بالاخره دهمین كار بزرگ او، اثبات این نكته بود كه «نه شرقى و نه غربى»، یك اصل عملى و ممكن است. دیگران خیال مى‌كردند كه یا باید به شرق متكى بود و یا به غرب، یا باید نان این قدرت را خورد و ستایشش كرد و یا آن قدرت را ! فكر نمى‌كردند كه یك ملت بتواند هم به شرق و هم به غرب «نه» بگوید و بایستد و بماند و خود را روزبه‌روز ریشه‌دارتر كند؛ اما امام(ره) این نكته را ثابت كرد.

من ده محور از كارهاى بزرگ امام(ره) را برشمردم؛ اما اگر بنشینیم فكر كنیم، كارهاى بزرگ را در پرونده‌ى منور این مرد الهى چندین برابر خواهیم یافت. 

بیانات امام خامنه ای در خطبه های نماز جمعه مورخه  23/4/1368 مصادف با چهلمین روز سالگرد رحلت امام امت.
برچسب ها: امام خمینی، امام خامنه ای،
[ شنبه 13 خرداد 1391 ] [ 01:27 ق.ظ ] [ ما استواریم ]
.: Weblog Themes By Salehon.ir :.
درباره وبلاگ


شهادت در رکاب امام خمینی زیباست اما دفاع از ولی فقیه حاضر از آن هم زیباتر است. خون دادن برای امام خمینی زیباست اما خون دل خوردن برای امام خامنه ای از آن هم زیباتر است.

« شهید سید مرتضی آوینی »

طراح قالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
کمپین اعتراض به جشنوراه یورو ویژن در جمهوری آذربایجان

Get Flash Code

ما استواریم - باشهادت

کد لوگوی ما را در وبلاگ خود قرار دهید
عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما AmmarName.ir
کلیک کنید

شاخه طوبی

 بیانیه جنبش وبلاگی جلبک ستیز را آزاد کنید سایت جامع فرهنگی مذهبی شهید آوینی Aviny.com ماسون تیوب عمارها َکوه پارس

 دایرکتوری  یوسف زهرا  = اولین و بزرگترین دایرکتوری ارزشی نویسان